حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ١۶ دی ماه ١۴٠١ ، حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های شهر دُزاپ (زاهدان) بار دیگر نشان داد که بازداشت و اعدام هیچ تأثیری بر خواسته‌های مشروع آنها ندارد.

آنها ضمن حمایت از زنان بلوچستان و ایران، در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و خواستار آزادی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*