تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه کارساز نبوده

رسانک/ در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، تلاش های بسیاری از سوی رسانه ها و مقامات حکومتی صورت پذیرفته تا بلوچ ها، تروریست، قاچاقچی، اشرار و… معرفی شوند؛ ولی در یکصد روز اخیر مردم بلوچستان، عکس آن را به اثبات رسانده‌اند، بلکه جمهوری اسلامی را در این سیاست تفرقه افکنانه ناکام گذاشته اند.

شعاری که امروز زنان بلوچ در خیابان‌های زاهدان سر دادند از اتحاد ایرانیان و شعیه و سنی و… نشانگر عمق زیبای بلوچستان و تفکرات ناب و اصیل مردم بلوچستان دارد. آنها با وجود اینکه با حجاب کامل دست به اعتراض زدند ولی خواستار آزادی مردم علی الخصوص زنان هستند.

ویدئو: گفتگوی مسعود رئیسی با تلویزیون ایران اینترنشنال)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*