تداوم اعتراضات در زاهدان

رسانک/ مردم بلوچ در خیابان‌های زاهدان همچنان در حال اعتراض به جمهوری اسلامی ایران هستند.
آنها شعارهایی بر علیه جمهوری و استاندار نظامی که به تازگی منصوب شده، شعار سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*