تداوم اعتراضات در زاهدان

رسانک/ مردم در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی در شهر زاهدان هستند.

آنها شعارهایی مانند “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر جمهوری اعدامی” سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*