فضای انقلابی بلوچستان در دستان زنان بلوچ

رسانک/ زنان بلوچ پیشرو در انقلاب بوده و هستند و فضای انقلابی این سرزمین را حفظ کرده اند.

آنان در مناطق و شهرهای مختلف بلوچستان با شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای برای فردایی بهتر مبارزه می‌کنند و همراه با مردان شجاع بلوچ اجازه نخواهند داد خون شهیدان پایمال شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*