تصاویری از شهید سامر هاشمزهی، از شهدای جمعه سیاه بلوچستان 

رسانک/ ویدئویی از شادی و ‌رقص سامر هاشمزهی، کودک ۱۶ ساله، فرزند نبی که در جمعه سیاه در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در زاهدان به شهادت رسید، منتشر شده است. 

در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١ نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در اقدامی جنایتکارانه با شلیک مستقیم گلوله جنگی بیش از صد شهروند بلوچ را در مرکز بلوچستان کشته و زخمی کردند. 

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*