بازداشت گسترده نمازگزاران در زاهدان برای جلوگیری از حضور در مراسم نمازهای جمعه 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱، تعدادی از شهروندان بلوچ که از نماز جمعه در حال بازگشت به خانه های خود بودند، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال شدند.

گفته می شود نیروهای لباس شخصی با خودروی سمند سفید در خیابان پیربخش ۱۲ واقع در منطقه شیرآباد زاهدان نمازگزاران را بازداشت کرده اند.

از هویت این شهروندان بازداشت شده تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در بلوچستان برای جلوگیری از حضور مردم در نماز جمعه و بالطبع آن اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت غیرقانونی شهروندان بلوچ کرده و با پرونده سازی در تلاش هستند تا از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم بلوچستان جلوگیری کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*