مولوی عبدالحمید با مردم ایستاد و مردم با او

رسانک/ پس از اظهارات درست مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) مبنی بر مسئولیت کشتار مردم در بلوچستان و ایران، مقام های ایرانی مولوی عبدالحمید را تهديد کردند.

دفتر مولوی عبدالحمید، اظهارات معاون امنیتی وزارت کشور در رابطه با جمعه سیاه بلوچستان را غیرمنصفانه خوانده و گفت که همچنان بر زخم‌های مردم داغدیده نمک پاشیده می‌شود.

مولوی عبدالحمید در اعتراضات سراسری کنونی در کنار مردم ایستاده و همین امر باعث شده تا در روزهای اخیر طیف ها و آحاد مختلف بلوچستان و حتی ایران حمایت خود را از وی اعلام کنند.

(ویدئو گفتگوی تلویزیون بی بی سی فارسی با مهندس رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان می‌باشد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*