اشاره به علی خامنه ای به کوردستان و بلوچستان در اعتراضات مردمی اخیر

رسانک/ روز دوشنبه ١١ مهر ماه ١۴٠١، علی خامنه ای در سخنرانی خود درباره اعتراضات سراسری اخیر، مشخصا از دو ملت بلوچ و کورد نام برد.

علی خامنه ای ادعا کرد که این دو ملت، به جمهوری اسلامی وفادارند و به گفته او، «دشمن درباره آنها، اشتباه کرده» است.

علی خامنه ای در حالی این ادعاها را مطرح می کند که اعتراضات اخیر، از خود استان کوردستان در شمال غرب آغاز شد و به بلوچستان در جنوب شرقی جغرافیای ایران هم رسید.

استان‌هایی با جمعیتی سنی مذهب که در چهار دهه گذشته همواره از تبعیض حکومت شیعیِ جمهوری اسلامی رنج برده‌اند.

(گزارش مهدی بیگی از رادیو فردا)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*