تحقیر کودکان دانش آموز در مدارس، عملی غیرانسانی و بدوی است

رسانک/ انتشار ویدئویی از قیچی کردن اجباری موی سر دانش آموزان پسر در یکی از مدارس ابتدایی، موجی از واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. 

بسیاری از منتقدین این اقدام را خارج از چهارچوب وظایف اصلی مدارس و ورود به حریم شخصی کودکان می‌دانند که موجب احساس حقارت و آسیب دیدن حس اعتماد به نفس در دانش آموزان می‌شود.

گرفتن اعتماد به نفس، عزت نفس و کرامت انسان‌ها از همان کودکی، خود یکی از روش‌هایی است که حکومت‌های تمامیت‌خواه برای سلطه‌پذیری مردم به آن متوسل می‌شوند چون مردم سلطه‌پذیر به آسانی کنترل و سرکوب می‌شوند.

معلم‌ها نه‌ تنها باید به «آموزش ایدئولوژیک» حکومت نه بگویند، بلکه باید با رفتارهای برخی از همکاران خود در «پرورش ایدئولوژیک» کودکان که منجر به آسیب جدی در آنها می‌شود، مقابله کنند و محکوم نمایند!

هرگز نباید تن به ذلت این سیستم آموزشی ایدئولوژیک بدهیم.

صحبت از شخص و معلم نیست، سیستم آموزش و پروش ۴۳ سال است به همین شکل پیش رفته، با تحقیر، توهین و کوچک کردن کودکانی که سرمایه‌های انسانی آینده سرزمین هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*