خبر

تجمع شهروندان شهرستان شستون در مقابل فرمانداری این شهرستان بدلیل کدینگ کارت سوخت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١، در پی فراخوان فرمانداری شهرستان شستون مبنی بر اجرای سیستم کدینگ برای کارت سوخت خودروهای این شهرستان بسیاری از شهروندان در …..ادامه خبر

سوختبران بلوچ

کشته و زخمی شدن دو سوختبر بلوچ بدنبال تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان واش (خاش) 

به گزارش رسانک، بامداد امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مستقر در مقر راهنمایی و رانندگی شهرستان واش به سمت یک خودرو سوختبر راننده …..ادامه خبر