سوختبران بلوچ

کشته شدن سه نفر در پی تیراندازی نیروهای انتظامی به خودروی سوختبر بلوچ در رودبار جنوب/ درگیری شهروندان با نیروی انتظامی 

به گزارش رسانک، روز پنج شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، تیراندازی نیروهای نظامی به سمت یک خودروی سوختبر بلوچ، منجر به برخورد این خودرو با یک دستگاه خاور و کشته …..ادامه خبر