خبر

فایل صوتی لو رفته از جلسه شورای تامین استان بلوچستان و سیستان/ “حالا چند بلوچ و افغانی کشته شدند هم مهم نیست”! 

به گزارش رسانک، بر اساس یک فایل صوتی افشا شده از جلسه شورای تامین استان بلوچستان و سیستان، طرح ایجاد رعب، هراس و کشتار بدون واهمه شهروندان بلوچ و افغان، …..ادامه خبر