مقاومت مردم در برابر بازداشت غیرقانونی یک شهروند بلوچ در شهرستان کُنرک

به گزارش رسانک، شامگاه امروز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰، ده‌ها نیروی انتظامی از پاسگاه‌های کهیر و بیردف در شهرستان کُنرَک با یورش به یک مغازه ساندویچ فروشی در مرکز بخش کهیر ، قصد بازداشت صاحب مغازه را داشتند که با مقاومت مردم محلی مواجه شدند.

این نیروها بدون نشان دادن حکم قضایی و به صورت فراقانونی قصد بازداشت صاحب مغازه ساندویچی و شاگردش را داشتند.

گفته می‌شود نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران با اتهام “فروش مواد مخدر”، بدون داشتن سند می خواستند این دو شهروند بلوچ را بازداشت کنند.

رفتار زننده و فراقانونی نیروهای انتظامی باعث شده تا مردم محلی جلوی این اقدام آنها را بگیرند.

گفتنی است که پس از دفاع مردم از دو شهروند بازداشت شده، این نیروها اقدام به تیراندازی هوایی کرده اند.

فشار و مقاومت مردم باعث شده تا نیروهای نظامی دستبند صاحب مغازه و شاگردش را باز و آنها را آزاد کنند.

عدم توجه مسئولان قضایی در استان بلوچستان و سیستان به اقدامات سلیقه‌ای و فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی باعث شده تا این نیروها بسیاری از شهروندان بلوچ را بدون داشتن مدرک و حکم دادگاه، بازداشت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*