بلوچ های ساکن مشهد هوشیار باشند!

بعد از پیروزی طالبان و حمایت برخی روحانیون اهل سنت و بخصوص علمای مذهبی بلوچ، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ظاهرا عده ای با لباس بلوچی یا افغانی یا پاکستانی در یکی از محله های بلوچ نشین مشهد به مناسبت پیروزی گروه تروریستی طالبان جشن گرفته اند.

برافراشته شدن پرچم طالبان، پخش آهنگ و توزیع شیرینی و سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا، الله اکبر و زنده باد امارت اسلامی از شعار‌های شرکت کنندگان در این مراسم بود.

سایت تابناک و برخی دیگر از سایت های وابسته به نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی که در طی سالهای گذشته، بارها مساجد و منازل بلوچ ها را در مشهد تخریب کرده اند, این ویدئو را به بلوچها و اهل سنت در مشهد منتسب می کنند تا موجب ایجاد نفرت علیه بلوچ ها بشود.

با بهره گیری از این ترفند نهادهای امنیتی بهتر خواهند توانست بلوچها را در مشهد سرکوب و اخراج کنند.

لذا بلوچ ها هشیار و بیدار باشند. نباید از سادگی و احساسات بلوچها در دراز مدت بر علیه بلوچها توسط نهادهای امنیتی و افراد سودجو و وابسته به آنها استفاده شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*