خبر

احضار و بازجویی شماری از فعالین اجتماعی شهرستان جالک (گلشن) به اداره اطلاعات شستون (سراوان)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، شماری از فعالین اجتماعی شهرستان گلشن جهت بازجویی به اداره اطلاعات سراوان احضار شدند. …..ادامه خبر