خبر

عدم وجود اراده در دولت و سران رژیم جهت حل مسئله آب بلوچستان / مردم در حال کوچ از شمال بلوچستان هستند

به گزارش رسانک، مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان نهم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که ادامه کم بارشی انباشته و کاهش شدید بارندگی در این استان سبب شد تا مرداد …..ادامه خبر

خبر

سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگ په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے

بلۆچستان اُستمانئے گَلئے باسک سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگا په راجا مزنێن تاوانے زاننت و اے بارئوا وتی دلپدردیا بلۆچ راج، واجهئے کهۆل، بلۆچستان نشنال پارٹیئے باسک و هدامُرزیئے …..ادامه خبر