خبر

تیراندازی نیروهای سپاه به سمت سوختبران و به آتش کشیدن سوخت های مصادره شده سوختبران موتوری در شستون

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۰، نیروهای سپاه پاسداران در مرز کله گان شهرستان شستون (سراوان)، پس از یورش به سمت سوختبران به سمت آنها تیراندازی کردند. …..ادامه خبر