نابود کردن شور و شوق جوانان بلوچ

✍🏻میرچاکر بلوچ

نقشه رژیم جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن شور و اشتیاق جوانان بلوچ به اوج خود رسیده است.

کمبود شدید مکان های سرگرم کننده اعم از مکان ورزشی، پارک مناسب و پیست اتومبیلرانی باعث شده تا جوانان این شور و انرژی خود را در جاده های حاشیه شهرهای مختلف بلوچستان تخلیه کنند که این موضوع باعث شده تا حادثه های تلخی در این جاده های غیراستاندارد برای جوانان اتفاق بیوفتد.

اگر این مکان ها و فضاهای ورزشی همانند پیست اتومبیلرانی، در بلوچستان بصورت زیرساختی بوجود آورده نشوند مطمئناً جوانان به سمت نارهنجاری هایی مانند اعتیاد که هدف اصلی رژیم است سوق داده می‌شوند.

از آنچه که روزانه شاهد هستیم و تجربه می کنیم، یکی از پروژه های سپاه پاسداران تلاش برای عدم رسیدگی به امورات جوانان بلوچ است تا با آیتم هایی جلوی پیشرفت فضاهای سرگرم کننده در بلوچستان گرفته شود تا جوانان به سمت کارهای نامشروع و اعتیاد رفته تا بهتر کنترل شوند.

لذا از مسئولین محلی، فرمانداران، شوراهای شهر و شهرداران، روحانیون و نخبگان درخواست داریم تا فکر جدی برای ایجاد فضاهای سرگرم کننده برای استفاده جوانان این استان باشند، تا شاهد اتفاقات تلخ جوانان نباشیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*