دیگر خسته شدیم از این رویه تخصیص سهمیه، ما چه گناهی کردیم که قریب به یکسال است که هر ماه به نوعی برای استحقاق حق قانونی خود از ابتدای هر ماه تا انتهای ماه از این اداره به آن اداره و یا از بازدید کننده ای به بازدید کننده دیگر پاسکاری میشویم.

#ارسالی

هر روز یک برچسب به ما میزنند روزی متهم به فروش سوخت میشویم؛ روزی متهم به غیرفعال بودن و…

زمانی که سهمیه سوخت دستگاه سنگین خود را از شهرداری دریافت می کردیم، به آسانی تنها با پرداخت مبلغ مصوب شهرداری و دریافت یک معرفی نامه به شرکت نفت؛ سوخت خود را دریافت می‌کردیم اما یکسال است که به اداره صمت و اتحادیه صنف دستگاه‌های سنگین مراجعه میکنیم، هر روز بازدید میشویم با عنوان های گوناگون از بازدید علنی تا بازدید نامحسوس همه شواهد دال بر موجودیت و سالم بودن بوده یک روز قرارداد کاری ممهور به مهر  (در صورتی است که بسیاری از دستگاه های لودر و بلدوزر ساعتی برای اشخاص کار میکنند و بصورت تماما یک ماه حضور نزد یک کارفرما راندارند) اما با همه این مسائل، باز هم در پایان شاهد عدم تحویل و تخصیص سوخت هستیم.

یا آخر ماه تایید میکنند که فروشندگی ها همکاری نمیکنند و سوخت را تحویل نمیدهند یا بخاطر آخر ماه و وجود مشکلات سیستمی نمیتوانیم آن را خارج و استفاده کنیم.

گفتنی است که این مقدار سه هزار لیتر طبق شناسنامه دستگاه برای یکماه و کار کردن اصلا کفاف نمیدهد اما ما از سر مجبوری دنبالش می‌دویم ولی حتی همین سهمیه کم را هم نمی دهند.

گناه کسی که چندین میلیارد دستگاه خریداری کرده و سرمایه اش این دستگاه می باشد که چندین نفر بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از آن ارتزاق میکنند چیست که این همه مشقت می‌کشد؟
آیا قانون سایر شهرستان ها با پهره (ایرانشهر) متفاوت است.

اصلا روال در سایر نقاط استان اینگونه نیست ابتدای هر سال قرارداد کار تحویل میدهند و تا آخر سال، هر ماه برای آنها چهار هزار و دویست لیتر شارژ میشود
اما مسئولان در پهره بفکر منفعت مردم نیستند.

اکنون همه پس از گذشت ۱۵ روز از شهریور ماه جاری و پس از عدم تایید و پیگیری موضوع به ما اطلاع دادند که غیرفعال هستیم و مراجعه نکنیم.
تعجب میکنم که مبنای غیرفعال بودن از نظر این مسئولان چی هست!!

آیا کسی نیست که صدای این قشر را که همیشه در مواقع ضروری بدون مزد در صحنه حضور داشته و یا در مواقعی از قبیل ستاد دیه کمک کردیم بشنود.
خواهشا کسی صدای رسای ما باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*