احضار و بازجویی شماری از فعالین اجتماعی شهرستان جالک (گلشن) به اداره اطلاعات شستون (سراوان)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، شماری از فعالین اجتماعی شهرستان گلشن جهت بازجویی به اداره اطلاعات سراوان احضار شدند.

گفته می شود نشر و تحریر مطالبی تحت عنوان دفاع از طالبان در فضای مجازی دلیل این احضار و بازجویی ها اعلام شده است.

هویت دو تن از افرادی که به اداره اطلاعات سراوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند، مولوی “اسماعیل رئیسی” معروف به حافظ اسماعیل و “نوربخش رئیسی” فرزند جمعه عنوان شده است.

براساس این گزارش، ماموران اداره اطلاعات در این بازجویی از آنها خواستند در فضای مجازی از نشر و نوشتن مطالبی تحت عنوان حمایت از طالبان خودداری کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*