وضعیت نامناسب برخورد با ارباب رجوع در بهزیستی کسرکند

به گزارش رسانک، مسئولین در اداره بهزیستی شهرستان کسرکند برخورد نامناسبی دارند.

یک شهروند خبرنگار با ارسال یک عکس از نحوره رسیدگی مسئولین به درخواست ارباب رجوع گفت: “مسئولان بهزیستی مردم را به داخل اداره راه نمی دهند و از کنار پنجره به ارباب رجوع پاسخ می دهند.”

این شهروند افزود: “حتی پنجره ای که برای جوابگویی به انتخاب شده بلند است و مردم با گذاشتن بلوک یا سنگ می توانند حرف خود را به مسئول مربوطه برسانند.”

نحوه برخوردی که با ارباب رجوع در زیر گرمای طاقت‌فرسا و آفتاب سوزان فصل گرما در اداره بهزیستی کسرکند می شود برخلاف قانون میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*