خبر

فرود بالگرد اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی پهره در گناباد و استقبال اهالی شهرستان گناباد از آن

رسانک/ پس از آنکه دانشگاه علوم پزشکی پهره با ریاست “کامران کردی” از تمديد قرارداد بالگرد اورژانس هوایی امتناع کرد، شرکت آوا سلامت تهران این بالگرد را به خراسان جنوبی …..ادامه خبر