خبر

جایگاه نامناسب ایران به لحاظ شادکامی و شاخص نابرابری جنسیتی در مقایسه با سایر کشورها/ کمترین میزان امید به زندگی، در بلوچستان

بر اساس آمارهای پژوهشگران در سال ۲۰۲۰، ایران به لحاظ شادکامی از بین ۱۵۳ کشور، رتبه ۱۱۸‌ را به خود اختصاص داده و از لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین …..ادامه خبر