خبر

نقش وزیر بهداشت و حسینعلی شهریاری در مفقود شدن حدود سه تُن پانسمان بیماران “اَی بی”

رسانک/ اخیراً سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، موسس و مدیرعامل “خانه ای بی” پرده از مفقود شدن حدود سه تُن پانسمان برداشته شده است. هاشمی گلپایگانی نقش وزیر بهداشت، سعید نمکی …..ادامه خبر