تقسیم بلوچستان برای از بین بردن نام بلوچستان/ هدف طرح توسعه سواحل بلوچستان (مکران) تغییر بافت جمعیتی و تصاحب زمین‌های حاصل‌خیز مردم

رسانک/ مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه شهر دُزاپ (زاهدان) بار دیگر مخالفت خود را با تقسیم بلوچستان اعلام کرد.

وی گفت: بلوچستان را می‌خواهند تقسیم کنند؛ ولی مردم ما معتقدند این طرح نه برای آبادانی بلوچستان، بلکه برای از بین بردن نام بلوچستان و یا محدود کردن آن به چند شهر و تضعیف آن است، همانگونه که در مناطق ملی دیگر همین اتفاق افتاده است.

امام‌جمعه دزاپ افزود: مردم ما بر این باور هستند که مجریان طرح توسعه سواحل بلوچستان [مکران]، هدف توسعه و پیشرفت را دنبال نمی‌کنند، بلکه آنها به دنبال تغییر بافت جمعیتی و تصاحب زمین‌های حاصل‌خیز مردم هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*