علی خامنه‌ای در حکمی، یک ناقض حقوق بشر دیگر را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد

رسانک به نقل از دادگستر/ غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از مقامات رده بالای امنیتی – اطلاعاتی – قضایی و با سابقه دستکم ۳۵ ساله در پست‌های امنیتی و اطلاعاتی نقش مهم و عمده‌ای در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در ایران دارد.

اقدامات او در سرکوب حقوق اقلیت‌های مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان و حق آزادی‌های اجتماعی شهروندان به شدت موثر بوده است.

او به دلیل فعالیت‌های ضد حقوق بشری از فروردین ماه ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و از مهر ماه ۱۳۸۹ در لیست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا قرار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*