ایجاد ترافیک در پی مسدود کردن برخی خیابان ها در پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب توسط شهرداری شهر پهره باعث ایجاد ترافیک و راهبندان در بسیاری از مناطق این شهر شده است.

خیابان “کلات” که در مجاور قلعه ناصری میباشد اخیرا مسدود شده و این امر با توجه به خیابان های کم عرض این منطقه مشکلات ترافیکی بسیاری برای شهروندان و رانندگان بوجود آورده است.

اخیرا شهرداری شهر پهره از دست‌فروشانی که اقدام به برپایی کپر در کنار دیوار قلعه کرده اند ماهیانه مبلغ پانصدهزار تومان میگیرد در صورتی که هر بعد از ظهر این دستفروشان مجبورند وسایل خود را جمع کرده و با خود ببرند.

این طرح علاوه بر اینکه از زیبایی این خیابان که قلعه تاریخی ناصری در آن قرار دارد، کاسته موجب بوجود آمدن ترافیک سنگین نیز شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*