برخورد نامناسب ماموران شهرداری دُزاپ با یک دستفروش

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۰، ماموران شهرداری شهر دُزاپ (زاهدان) با همکاری نیروی انتظامی پس از یورش به بازار این شهر اقدام به مصادره اموال یک دستفروش کردند.

این اقدام ماموران شهرداری در حالی انجام شده که در دوره شیوع پاندمی کرونا در بلوچستان و سیستان بسیاری از مردم بیکار شده اند.

گفتنی است که شهرداری شهر دُزاپ نیز از سوی برخی تندروها و افراطیون داخل استان تحت فشار قرار گرفته تا با دستفروشان برخورد جدی کند.

یک حاکمیت فدرال، همسو با قوانین بین المللی در ایران کنونی می تواند فضایی جهت استفاده بهینه از سرمایه های هر ایالت توسط مردمانِ خود آن سرزمین مهیا کند و باعث نجات مردم از این وضعیت و زورگویی و استبداد یک اقلیت بر دیگران شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*