بازداشت چند شهروند متهم به تخلف در آرای شورای شهر واش (خاش)

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳ تیر ماه ۱۴۰۰، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان واش از بازداشت چند نفر در رابطه با تخلف انتخاباتی خبر داد.

دادسرای شهرستان واش هویت و تعداد دقیق این شهروندان را اعلام نکرده است.

در ادامه این گزارش آمده: “در پی گزارش واصله‌ از بعضی شعب رای گیری انتخابات شورای شهر واش و احراز مغایرت فاحش در آرای کاندیدا بین تعرفه های داخل صندوق و صورتجلسه هیئت اجرایی پرونده قضایی برای مرتکبین تشکیل و برای دستگیری آن ها اقدام شد.”

گفته می شود “پس از تفهیم اتهام، با این افراد با قرارهای تامین متناسب از جمله بازداشت موقت برخورد و رسیدگی صورت گرفته است.”

همچنین بر اساس این گزارش” در خصوص سایر تخلفات از جمله تعرفه های تقلبی، تحقیقات دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در جریان است که پس از تکمیل پرونده با مرتکبین به شدت برخورد می شود.ِ”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*