ارسالی

الان وضعیت موجود بسیار خطرناک است بطوریکه من دیگه وقت هشدار فرستادن را در فضای عمومی ندارم. از صبح تا ده شب درگیر موج وحشتناک کرونا هستیم و با پر شدن تخت ها به زودی درب بیمارستان ها قفل می شود.

گذشته ها گذشت
الان بعنوان پزشک به شما هشدار می دهم
۱.عروسی نگیرید. بیشترین کشتار و همه گیری اول اینجاست

۲.مجالس ترحیم برگزار نکنید دومین محل قتل عام اینجاست.

۳.بازارها را تعطیل کنید که مهمترین محل انتقال است.

۴. دور هم جمع نشوید و هر کس در منزل خود حداقل برای دو هفته بماند.

۵.بدون ماسک پزشکی از خانه خارج نشوید.
بیشترین درگیری بیماران الان دُزاپ و بعد پهره و نصرآباد (زابل) هستند .
لطفا سفر نکنید.

این پیام را به همه برسانید و خود را مسئول جان بقیه بدانید.

اول تیر هزارو چهارصد
دکترحسن زهی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*