خرید رای در چهبار توسط نزدیکان کاندیداهای شورا

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران برای اینکه آمار شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را بالا اعلام کند، قانونی را اجرا کرد تا انتخابات شوراها نیز بصورت مشترک با ریاست جمهوری برگزار شود.

علاوه بر این رژيم حاکم با توجّه به تحریم گسترده انتخابات توسط مردم ایران، تقلب و خرید و فروش رای را آزاد کرده بود.

در چهبار بسیاری از کاندیداها و فریب خوردگان، هر رای را به قیمت بیش از سیصد هزار تومان می خریدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*