کسادی و عدم مشارکت شهروندان شهرستان های راسک و سرباز در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

رسانک/ امروز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ،شهروندان در شهرستان های راسک و سرباز انتخابات را تحریم کردند.

در شهرهای کلات و راسک و بخش هایی مانند پیشن (پیشین) و بسیاری از روستاها مردم تا الان که خورشید غروب کرده رای نداده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*