تحریم گسترده انتخابات در بلوچستان

رسانک/ امروز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ، مردم بلوچستان در جای جای نقاط پای صندوق های رای حاضر نشدند.

بلوچ ها در آزمونی دیگر به جمهوری اسلامی ایران پاسخ منفی دادند و سهدای بلوچستان را فراموش نرکردند.

این اتحاد و همبستگی مردم می تواند نویدبخش روزهای بهتری باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*