تحریم انتخابات توسط شهروندان پهره (ايرانشهر)

رسانک / امروز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، مردم در شهرهای مختلف بلوچستان به جمهوری اسلامی “نه” گفتند.

شهروندان شجاع شهرستان پهره انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*