اجباری کردن رای برای برخی کارمندان در بلوچستان

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران که اکنون مشروعیت خود را به طور کامل در میان مردم از دست داده بسیاری از کارمندان دولتی را مجبور به دادن رای کرده است.

تحصیل کردگان و نخبگان بلوچ اما در اقدامی زیبا و با نوعی متفاوت اعتراض خود را به رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

آنها در اعتراض به کشتار سوختبران، تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی در بلوچستان و اعدام ها خواستار آزادی مولوی کوهی شدند.

این شهروندان معترض همچنین در برگه های رای به مرغ منجمد و تخم مرغ و روغن نباتی نیز رای دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*