آبـرو ریـزی بـزرگ رژیم در چهبار (چابهار)
 
آبروریزی وحشتناک و کساد انتخاباتی در چابهار.  به جز مامورین صندوق اخذ رای، پرنده هم پر نمی زد.

فرماندار از خجالت سکوت کرد.

مردم در جنوبی ترین نقطه بلوچستان نیز به جمهوری اسلامی مشروعیت ندادند و تنفر خود را اعلام کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*