چهار دهه دروغ

رسانک/ مردم بلوچستان آگاه شده اند و هر روزه ظلم و ستمی که رژیم جمهوری اسلامی ایران در حق آنها می کند را می‌بینند.

اکنون مردم و جوانان بلوچ اجازه نخواهند داد که دیگران بجای آنها تصمیم بگیرد زیرا آنها هستند که طعم محرومیت و فقر و بیکاری را می‌چشند.

در اراده و سیاست رژیم حاکم بر ایران هیچگونه اراده ای وجود ندارد که وضعیت نابسامان فعلی، از میان برداشته شود. آنچه که تغییر می‌کند فردی به عنوان رئیس دولت است که پیشرو سیاست های کلی رژیم میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*