خندق های سپاه پاسداران برای جدایی یک ملت

رسانک/ در سال های اخیر که سپاه پاسداران مسئولیت تامین امنیت در بلوچستان را بدست گرفته تلاش‌های بسیاری کرده تا مردم بلوچ در غرب و شرق مرز قطع ارتباط کنند.

این نهاد نظامی_حکومتی در قسمت های شمالی بلوچستان با ساخت دیوار بتنی ميليارد دلار صرف کرده و در قسمت های جنوبی با حفر خندق هایی با عرض ده و ارتفاع ۵ متر درصدد جدایی یک ملت بوده است.

این در حالی است که بسیاری از مردم که در نزدیکی مرز ساکن هستند قرابت و خویشاوندی نزدیک با یکدیگر دارند.

از همین رو ساخت دیوار و حفر خندق در مرز بلوچستان باعث شده تا بسیاری از شهروندان که قصد دید و بازدید از خانواده و یا نزدیکان خود را دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

لازم به ذکر است که بوسیله بودجه هایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران صرف جدایی مردم شرق بلوچستان با غرب بلوچستان کرده می توانست فقر و بیکاری و محرومیت استان بلوچستان و سیستان را بطور کامل از بین ببرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*