نصب بنر انتخاباتی با زبان بلوچی در مرکز بلوچستان

رسانک/ حق آموزش با زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌ بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

اصل پانزدهم قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی ایران هم بر حق تحصیل به زبان مادری تاکید کرده اما در طول بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی این قانون به اجرا در نیامده است.

اکنون که رژیم جمهوری اسلامی به مردم بلوچ و بلوچستان نیاز دارد با نصب بنر تبلیغاتی با زبان بلوچی در تلاش برای کسب بیشتر آرا میباشد. این در حالی است که بسیاری از فعالان فرهنگی و اجتماعی بلوچ سال ها درخواست و تلاش کرده اند که زبان بلوچی در مدارس تدریس شود ولی سران رژیم جمهوری اسلامی با نقض قانون اساسی خود، هرگز به آن عمل نکرده است.

مسلما ملت بلوچ به آگاهی و بیداری کافی رسیده و با ترفندهای مختلف رژیم مقابله خواهد کرد و فریب نخواهد خورد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*