دور زدن مسجد مکی از همین ابتدای انتخابات توسط ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، یک روز پس از اعلام حمایت مسجد مکی پس از گرفتن قول برطرف کردن تبعیض از ابراهیم رئیسی یکی از ستادهای انتخاباتی این کاندیدا هنگام نام بردن از حمایت کنندگان نام “مسجد مکی” را ذکر نکرد.

مولوی عبدالله ریگی از اساتيد حوزه علمیه در واکنش به عدم نام بردن این ستاد از مسجد مکی گفت: شهروندان بلوچ اگر الان در مقابل ستاد حضور دارند و همراهی می کنند با بیانیه مولوی عبدالحمید و اعلام حمایت وی بوده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران به قدرت بی چون و چرای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در بلوچستان و سیستان واقف است اما فراموش نکنیم که در طول چهار دهه، کاندیداهای ریاست جمهوری همواره بدقولی کرده اند. زیرا سیاست کلی رژیم کنترل و حذف اهل سنت بوده و خواهد بود.

بنابراین شرکت در انتخابات می‌تواند این ظلم و ستم را گسترش داده و مردم بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*