پنچر کردن لاستیک چهار خودروی شخصی توسط نیروهای سپاه در شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، شامگاه روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ ، نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان شستون با کار گذاشتن خارَک (پنچر کن) در مسیر مواصلاتی دستکم چهار خودروی شخصی را پنچر کردند.

این نیروها با این کار باعث شده اند هر چهار لاستیک این خودروهای عبوری که هيچگونه باری نداشته اند پنچر شوند و رانندگان را متحمل ضررهای سنگین کنند.

گفتنی است که نیروهای سپاه پس از این اقدام حتی رانندگان متضرر را تهديد به مرگ کرده اند و از مسئولیت این اقدام شانه خالی کرده اند.

اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی و نظامی در مناطق مختلف بلوچستان و عدم توجه دستگاه قضایی به این اقدامات باعث شده تا نیروهای رژیم مصونیت نانوشته ای بگیرند و براحتی اقدامات غیرقانونی انجام دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*