سهم بلوچستان از مقامات اجرایی ارشد ایران؛ صفر

رسانک/ این نقشه سهم هر استان از مقامات اجرایی ارشد کشور را نشان می دهد.

براساس این آمار، بیشترین مقامات ارشد کشور مربوط به سه استان سمنان، اصفهان و یزد و کمترین یعنی صفر مربوط به استان‌های بلوچستان و سیستان، هرمزگان، بوشهر، کوردستان، ایلام و کهکیلویه‌ و بویراحمد هستند.

این در حالی است که رژیم همچنان انتظار دارد مردم به پای صندوق های رای بیایند اما اکنون مردم بیدار شده و از حقوق خود آگاهی دارند؛ زمانی که هیچگونه سهمی در اداره دولت ندارند لزومی هم نیست که در انتخابات شرکت کنند.

در این انتخابات همه مردم ایران انتخابات را تحریم کرده اند و مسلما بلوچ ها نیز در آن شرکت نخواهند کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*