غرق شدن یک کودک در هوٹگ

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، یک کودک بلوچ در شهرستان دشتیاری قربانی هوتگ شد.

هویت این کودک “یحیی بلوچ” ، شش ساله اهل روستای “شیخان کرگ” میباشد که حین بازی به داخل هوتگ (گودال پر از آب) افتاده است.

گفتنی است که یحیی، سومین قربانی هوتگ از روستای شیخان کرگ در طول شش ماه اخیر میباشد.

در بسیاری از مناطق بلوچستان بدلیل نبود شبکه آبرسانی و لوله کشی مردم از طریق هوتگ ها آب مصرفی خود را تهیه می کنند.

هوتگ به گودالی طبیعی یا دست ساز گفته می‌شود که آب باران در آن جمع شده و اهالی منطقه بصورت مشترک با حیوانات از آن استفاده می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*