برخورد نامناسب ماموران شهرداری پهره با کسبه

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، نیروهای شهرداری شهر پهره (ايرانشهر) با همکاری نیروی انتظامی محل کسب بسیاری از شهروندان را جمع کردند.

این در حالی است که در دوره شیوع پاندمی کرونا هیچگونه حمایتی از سوی دولتمردان به اصناف و کسبه نشده است.

از سوی دیگر شهرداری شهر پهره خدماتی که به نفع کسبه باشد ارائه نمی کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*