ارسالی

شرکت در انتخابات تاییدی بر سیاست های اشتباه رژیم جمهوری اسلامی ایران در که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را له پایین ترین سطح رسانده است.

این فیلم که خدمت شما، رسانه بلوچستان؛ فرستادم مال بنده خدایی است که خودش شناسنامه داره ولی از چند سال پیش اداره ثبت احوال به دليل بی شناسنامه بودن شوهرش، شناسنامه اش رو عوض نمی کند.

وی صاحب فرزند هست و زندگی سختی داره، لطفا اگر می توانید کمکش کنید.
امیدوارم یک بنده خدایی یا مسئول دلسوزی پیدا بشه و کار این شهروند بلوچ رو درست کنه.

(ترجمه فارسی و زیرنویس از مجموعه رسانک)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*