مولوی کوهی در منزل مولوی عبدالحمید امام جمعه دُزاپ

رسانک/ ویدیویی از لحظه ورود مولوی فضل الرحمن کوهی به منزل مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه شهر دُزاپ که مورد استقبال قرار گرفت.

مولوی کوهی شب گذشته به دُزاپ رسید و امروز جمعه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، به پشامگ در شهرستان راسک خواهد رفت.

مردم شهرهای واش، پهره، سرباز که در مسیر مولوی کوهی قرار دارند برای استقبال و دیدن وی لحظه شماری می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*