استقبال باشکوه مردم از مولوی فضل الرحمن کوهی

رسانک/ مولوی فضل الرحمن کوهی صبح امروز ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، به شهرستان راسک رسید.

مردم که از شب گذشته در دوراهی پشامگ منتظر وی بودند با گرمی و خوشحالی از وی استقبال کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*