چرا رژیم می خواست مولوی کوهی در سکوت به بلوچستان برگردد؟

رسانک/ مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه روستای پشامگ در شهرستان راسک همواره در کنار مردم ایستاده بطوریکه که محبوس شدن وی در زندان های رژيم جمهوری اسلامی ایران بخاطر دفاع همه جانبه وی از معترضین #آبان۹۸ بود.

بدون تردید پاسخ چرایی محبوبیت این روحانی بلوچ، سخنان ارزشمند و مطالبه گرانه ای بوده که در حمایت از حقوق مردم بیان کرده است. وی هرگز از تریبون هایی که در دستش بوده اند سخنی جز راستی به زبان نیاورده است.

سپاه پاسداران به نزدیکان مولوی کوهی فشار آورده تا بدون رسانه ای کردن خبر مرخصی او را به زادگاهش ببرند اما محبوبیت وی آنچنان است که مردم پس از گذشت بیش از هجده ماه همچنان به بازداشت وی اعتراض می کردند.

رژيم جمهوری اسلامی ایران، این اتحاد و همبستگی که می تواند در میان استقبال از مولوی فضل الرحمن کوهی بین مردم بلوچستان بوجود بیاید هراس دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*