چرا اهل سنت نبايد در انتخابات شرکت کند؟!

رسانک/ رژيم جمهوری اسلامی ایران در ابتدای روی کار آمدنش بدلیل اینکه به مردم سنی مذهب جغرافیای ایران نیاز داشت، با فریب و حیله برخی و نه همه ی اهل سنت را توانست با خود همراه کند.

در طول این مدت روز به روز بازیچه دست بودن پیروان تسنن مشخص تر شد و اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از حکومت جمهوری اسلامی، همچنان منتظر همراه بودن در کنار سایر مقامات سیاسی هستند.

تبعیض و بی عدالتی که بیش از چهل سال طول کشیده، امکان اصلاح پذیر بودن را از دست داده است و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مُهر تأییدی بر این تبعیض و بی عدالتی هاست.
ویدئو از دکتر عبدالستار دوشوکی در مرکز مطالعات بلوچستان و گفتگوی وی با “کانال یک”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*